Thứ Sáu, Tháng Chín 25, 2020
Trang chủ DIY Raspberry Pi giao tiếp với NodeMCU ESP8266 qua giao thức MQTT -...

Raspberry Pi giao tiếp với NodeMCU ESP8266 qua giao thức MQTT – Phần 2

Giới Thiệu

Trong phần trước mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt và gửi dữ liệu từ NodeMCU lên Server MQTT Mosquitto trên Raspberry Pi (RasPi). Trong bài viết này chúng ta sẽ điều khiển đèn led onBoard trên NodeMCU thông qua Terminal từ Server!

Để thực hiện được bài này các bạn cần tham khảo bài hướng dẫn trước: Raspberry Pi giao tiếp với NodeMCU ESP8266 qua giao thức MQTT – Phần 1

Trong dự án này mình sẽ chia làm 3 phần 

 1. Tạo một Topic subscribe tên là “Makerlab” trên RasPi
 2. Theo dõi Topic đó trên NodeMCU
 3. Nhận dữ liệu trả về từ Topic và xử lí data thông qua việc bật tắt đèn led , sau đó gửi dữ liệu lên lại Topic

Chuẩn bị

1. Phần cứng

 • Kit RF Thu Phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102
 • Một board Raspberry Pi ( ở đây mình sử dụng Raspberry Pi 3 Model B) bạn có thể tham khảo mua tại đây . Bạn nên mua đủ nguồn , thẻ nhớ – ít nhất 16GB và vỏ case để bảo vệ tốt cho board RasPi của bạn!

2. Phần mềm

 • Raspberry Pi

Các bạn cần cài đặt hệ điều hành cho Raspberry Pi , ở đây mình sử dụng Raspbian.

 • Arduino IDE

Các bạn cần cài đặt sẵn Arduino IDE có tương thích với ESP8266. Nếu bạn chưa biết cách cài đặt có thể tham khảo bài viết sau: Hướng dẫn lập trình ESP8266 với Arduino IDE.

Hướng dẫn

1. Mosquitto MQTT RasPi

Các bạn khởi động Raspian lên và mở Terminal và tạo một sub với topic là “Makerlab”.

mosquitto_sub -h localhost -t “Makerlab”

Sau đó chúng ta thử publish dữ liệu lên topic mới tạo.

mosquitto_pub -h localhost -t “Makerlab” -m “Start”

Vậy là đã xong phần RasPi , bây giờ chuyển sang NodeMCU code nào !!

2. NodeMCU ESP8266 

Lưu ý: Bạn phải chắc chắn mình đã cài đặt được tool board NodeMCU cho Arduino IDE trước. Và đã được cài đặt thư viện PubSubClient. Nếu chưa bạn hãy xem lại cách cài đặt bài viết trước

Ở bài trước mình đã hướng dẫn sơ lược về phần sourcode , vì thế trong phần này mình chỉ giải thích thêm về phần xử lí dữ liệu

Các bạn lưu ý hàm Call Back sẽ nhận dữ liệu trả về mỗi khi topic subcribe thay đổi dữ liệu

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
Serial.print(“Message read [“);
Serial.print(topic);
Serial.print(“] “);
for (int i = 0; i < length; i++) {
Serial.print((char)payload[i]);
}
Serial.println();
xulidulieu(payload);
}

Ở dưới cùng hàm Callback có một hàm xulidulieu(payload) các bạn sẽ xử lí dữ liệu tại đây

void xulidulieu(byte* data){
if ((char)data[0] == ‘1’) {
digitalWrite(D0, LOW);
client.publish(m_topic, “LED ON”);
} else if ((char)data[0] == ‘0’) {
digitalWrite(D0, HIGH);
client.publish(m_topic, “LED OFF”);
}

Hàm này sẽ kiểm tra dữ liệu đọc được có = 1 không ?
+ Nếu có thì sẽ xuất chân D0 ra mức thấp ->  Đèn ON -> Gửi dữ liệu lên topic
+ Nếu không thì sẽ xuất chân D0 ra mức cao ->  Đèn OFF -> Gửi dữ liệu lên topic

Full source code

Source Code

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
const char* ssid = "NhaptenWiFi"; // Nhập tên WiFi 
const char* password = "Nhapmatkhau"; // Nhập Mật khẩu WiFi 
const char* mqttServer = "IPADDRESS"; // Nhập địa chỉ của server MQTT
String clientId = "ClientESP8266";      // Client ID của mạch
const char* m_topic = "Makerlab";       // Topic mình đã tạo ở trên

WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
long lastMsg = 0;
char msg[50];
int value = 0;

void setup() {
 pinMode(D0, OUTPUT);
 Serial.begin(115200);
 setup_wifi();
 /* Hàm start - read Callback client */
 client.setServer(mqttServer, 1883);
 client.setCallback(callback);
}

void setup_wifi() {
 delay(10);
 Serial.println();
 Serial.print("Connecting to ");
 Serial.println(ssid);
 WiFi.begin(ssid, password);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected");
 Serial.println("IP address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
}

/* Ham call back nhan lai du lieu */
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
 Serial.print("Message read [");
 Serial.print(topic);
 Serial.print("] ");
 for (int i = 0; i < length; i++) {
  Serial.print((char)payload[i]);
 }
 Serial.println();
 xulidulieu(payload);
}
void xulidulieu(byte* data)
{
 if ((char)data[0] == '1') {
  digitalWrite(D0, LOW);
  client.publish(m_topic, "LED ON");
 } else if ((char)data[0] == '0') {
  digitalWrite(D0, HIGH);
  client.publish(m_topic, "LED OFF");
 }
}

void reconnect() {
 while (!client.connected()) {
  Serial.print("Attempting MQTT connection...");
  if (client.connect(clientId.c_str())) {
   Serial.println("connected");
   client.publish(m_topic, "Reconnect");        // Gửi dữ liệu
   client.subscribe(m_topic);             // Theo dõi dữ liệu
  } else {
   Serial.print("failed, rc=");
   Serial.print(client.state());
   // Doi 1s
   delay(1000);
  }
 }
}

void loop() {
 if (!client.connected()) {
  reconnect();
 }
 client.loop();
}

Nếu NodeMCU kết nối thành công với Server bạn sẽ thấy chữ Reconnect trong sub topic Terminal (RasPi)

Bây giờ chúng ta sẽ dùng một Terminal publish dữ liệu lên topic để điều khiển đèn LED trên NodeMCU CP2102

Tắt đèn onBoard trên NodeMCU CP2102 bằng message “0”

mosquitto_pub -h localhost -t “Makerlab” -m “0”

 

Bật đèn onBoard trên NodeMCU CP2102 bằng message “1”

mosquitto_pub -h localhost -t “Makerlab” -m “1”

Raspberry Pi giao tiếp với NodeMCU ESP8266 qua giao thức MQTT - Phần 2
Sau khi tắt/bật đèn thì NodeMCU sẽ gửi dữ liệu “LED OFF”/”LED ON” về topic server , bạn sẽ thấy ở bên Terminal sub topic hiển thị dữ liệu gửi từ NodeMCU

Tổng Kết

Vậy trong bài này chúng ta đã:
+ Điều khiển đèn LED trên NodeMCU
+ Gửi và đọc dữ liệu lên topic thông qua NodeMCU CP2102

Bài này chỉ dừng ở mức giúp các bạn hiểu cách đọc và gủi dữ liệu lên topic của Client -> Topic -> Client . Nếu mỗi lần bạn muốn điều khiển cái gì thì chúng ta lại phải mở Pi lên và gõ lệnh … thì rất là củ chuối :)). Ở bài viết tới mình sẽ hướng dẫn về Node-Red và cách xây dựng giao diện Node-Red  để điều khiển đèn led onBoard trên NodeMCU. Và RasPi của chúng ta vẫn đóng vai trò là Server

Chúc các bạn thành công với dự án của mình !

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Most Popular

Hướng dẫn sử dụng Mạch đóng ngắt tải không tiếp xúc chế tạo Thiết bị vệ sinh tự động

Từ ngày 03/08/2020 mạch chuyển sang phiên bản mới tuy nhiên kích thước, vị trí linh kiện và chức năng của mạch giống và...

Lưu trữ nhật ký dữ liệu Online với ESP32 và Google Spreadsheets

Giới Thiệu Chào các bạn, trong các dự án IoT nhỏ gọn thì việc lưu trữ  và kiểm soát dữ liệu trên đám mây cũng...

Đọc Cảm Biến DHT11/DHT21/DHT22 không bị DELAY chương trình

Giới Thiệu Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu và hướng dẫn cách đọc cảm biến các dòng DHT11/DHT21/DHT22 ở bài này mình sử...

Gỡ lỗi ESP8266/ESP32 với thư viện ArduinoTrace

Giới Thiệu Chào các bạn, thông thường khi các bạn debug chương trình các bạn thường sử dùng hàm Serial.print() tuy nhiên, hôm nay mình sẽ...

Recent Comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x