Cách thức tham gia Không Gian Sáng Chế MakerLab

Trước khi tham gia các bạn cần lưu ý Không Gian Sáng Chế MakerLab hoạt động tập trung trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm phần cứng: Điện tử, Robot, AI, IoT,... nên sẽ hỗ trợ và tư vấn cho các bạn tốt nhất trong lĩnh vực này.

Tham Gia Trải nghiệm

Trải nghiệm các dự án tiếp cận công nghệ mới nhất về: Điện Tử, Robot, IoT, AI,… đầy thú vị tại MakerLab với các công cụ phần cứng và phần mềm được “thiết kế chuyên biệt” với khả năng của bạn từ đơn giản đến phức tạp, có hai cấp độ hiện tại là Maker Junior & Maker Senior.

Tham gia các Workshop

MakerLab thường xuyên tổ chức các Workshop miễn phí hoặc có phí, các bạn có thể theo dõi trang Facebook MakerLab.vn – Không Gian Sáng Chế để cập nhật các thông tin mới nhất!

 

Tham gia cộng tác

Các bạn có thể tham gia cộng tác với MakerLab (toàn thời gian hoặc bán thời gian) trong việc triển khai các dịch vụ hoặc thực hiện các dự án theo các thông tin dưới đây:

  • Bảo mật các thông tin về dự án theo quy định.
  • Tuân thủ Nội Quy Hoạt Động tại MakerLab khi tham gia.

Liên hệ tham gia cộng tác thực hiện dự án:

Sử dụng các dịch vụ

Các bạn có thể đến MakerLab để sử dụng các dịch vụ được cung cấp, tham khảo các dịch vụ tại đây.

Nội quy hoạt động

Bản Tiếng Việt:

Bản Tiếng Anh: