Vu Minh Hoang

HỆ THỐNG CẢNH BÁO KHÍ GAS VÀ CỒN

Tóm tắt ý tưởng Thiết bị cảnh báo rò rỉ khí Gas thường được đặt trong các căn bếp để phòng chống cháy nổ và đảm...