Nguyen Ngoc Khanh Ha

kakkaka
2 Posts

[MakerEdu Creator] ĐỒNG HỒ THÔNG MINH

Tóm tắt ý tưởng Đến với bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng các sản phẩm cùng những thao tác lập trình...

[MakerEdu Creator] HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Tóm tắt ý tưởng Các thiết bị trong nhà được điều khiển bằng Remote rất quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta:...

Bài viết phổ biến