Nguyen Ngoc Khanh Ha

kakkaka

ĐỒNG HỒ THÔNG MINH

Tóm tắt ý tưởng Đến với bài viết này, MakerEdu.vn sẽ hướng dẫn bạn sử dụng các sản phẩm cùng những thao tác lập trình...

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Tóm tắt ý tưởng Các thiết bị trong nhà được điều khiển bằng Remote rất quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta:...