Tran Cam Huy

2 Posts

[MakerEdu Creator] NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH

Tóm tắt ý tưởng Nông nghiệp thông minh - Smart Agriculture là một trong những xu thế của thời đại đang rất được quan tâm...

[MakerEdu Creator] HỆ THỐNG CẢNH BÁO TIỀN VA CHẠM

Tóm tắt ý tưởng Bên cạnh gương chiếu hậu, hệ thống cảm biến va chạm trên xe ô tô đem lại sự hỗ trợ đáng...

Bài viết phổ biến