MakerLab - Không Gian Sáng Chế

MakerLab là một Không Gian Sáng Chế (Makerspace*) được thiết lập với mục tiêu giúp thúc đẩy phong trào Văn Hóa Sáng Chế (Maker Culture**) trong cộng đồng, các hoạt động chính tại MakerLab được định hướng tập trung trong lĩnh vực Robotics*** như sau:

  • Nghiên cứu, sản xuất và cung cấp các trang thiết bị trong lĩnh vực Robotics.
  • Hỗ trợ đào tạo và chuyển giao công nghệ Robotics cho các cá nhân, tổ chức theo yêu cầu.
  • Tổ chức các hoạt động trải nghiệm Robotics trực tiếp tại MakerLab.
  • Xây dựng các bài viết hướng dẫn về công nghệ Robotics tại website makerlab.vn.
  • Xây dựng, hỗ trợ và kết nối cộng đồng những người yêu thích sáng chế (Maker) trong lĩnh vực Robotics.

(*) Không Gian Sáng Chế (Makerspace)* được định nghĩa đơn giản là nơi những người có chung sở thích, đặc biệt là về máy tính hoặc công nghệ, có thể tập hợp lại để làm việc trong các dự án đồng thời chia sẻ ý tưởng, thiết bị và kiến thức với nhau (theo Oxford Language).

(**) Văn Hoá Sáng Chế (Maker Culture) được hiểu là việc say mê sáng chế ra các thiết bị mới cũng như mày mò làm chủ, cải tiến, chỉnh sửa các thiết bị hiện có (theo Wikipedia).

(***) Robotics là một ngành liên ngành của khoa học máy tính và kỹ thuật tích hợp các lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện, kỹ thuật thông tin, cơ điện tử, điện tử, kỹ thuật sinh học, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật điều khiển, kỹ thuật phần mềm, toán học (theo Wikipedia).

Liên hệ

Địa chỉ: Tầng 2 Maker Building, 269/20 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 9h00 đến 17h30
Facebook: MakerLab.vn - Không Gian Sáng Chế
Group: Cộng đồng Maker Vietnam
Email: contact.makerlabvn@gmail.com